ansambel društvo vabila in obvestila pišite nam vstop za člane  
 
 
 
 
Za renesančno življenje na dvoru je značilno izoblikovano in visoko kultivirano preživljanje prostega časa in druženja. Pridobitev določene izobrazbe je bila za dvorjane predpisana, izobraževanje je bilo zahtevno in vsestransko in se je začelo že v zgodnjih otroških letih. S tem povezane spretnosti in znanja so dvorjani pridobivali z vsakodnevnimi praktičnimi urjenji. Pomembno je bilo poznavanje znanosti in umetnosti ter obvladovanje protokolarnih pravil družabnega življenja na dvoru (cortesia). O življenju dvorjanov se najbolje poučimo v knjigi Il Libro del Cortegiano Baldesarja Castiglioneja (1528). V njej izvemo, da so dvorjana in dvorjanko odlikovale lastnosti, kot so vljudnost, prijaznost, ljubeznivost in plemenitost. Doseganje skladnosti med fizičnimi in moralnimi lastnostmi ter stremenje k popolnosti je bilo enako pomembno pri obvladovanju vojaških veščin kot pri petju, plesu, igranju na lutnjo, elegantnem oblačenju, pokončnem jahanju in govorništvu. V javnem delovanju dvorjanov je moral biti napor prikrit, prav tako pretirani afekti. Plesne poskoke, mečevanje in bojevanje so prikazovali s prefinjeno eleganco in lahkotnostjo. Vse se je moralo podrejati uglajenemu zunanjemu videzu; pri tem so dvorjani težili k spontanosti tudi tam, kjer je bilo vse vnaprej premišljeno in natančno določeno. Ta ideal prikazovanja vsakdanjega življenja in umetnosti so poimenovali sprezzatura.


 
     RENESANČNA DVORNA UMETNOST