Cortesia

Ansambel Cortesia / Ensemble Cortesia 2004-2014


Plesni detajl freske (kopije) Sv. Nedelje, Crngrob, 1446-1460, delavnica Janeza Ljubljanskega.
Kopijo izdelal Marjan Tršar. Delo hrani Loški muzej Škofja Loka. Avtor fotografije Tomaž Lunder, arhiv Loškega muzeja Škofja Loka. Z dovoljenjem.

Kulturno umetnišško drušštvo Cortesia

Bratov Rozmanov 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
lidija.tomasikova@gmail.com